Această pagină de Internet este proprietatea lui SC International Loyal Transfer SRL (în continuare „InterLoyal“) care va fi folosită conform următorului regulament de funcţionare.

Pentru clenţii fideli este în vigoare regulamentul conţinut de “Condiţii Generale de Afaceri cu Clienţii Fideli”, pentru comercianţii Pay&Save este în vigoare contractul de instituire a parteneriatului pentru implementarea sistemului Pay&Save . Persoanele care vor folosi această pagină de internet au citit şi sunt de acord cu acestea, în caz contrar vor răspunde penal în cazul folosirii acestei pagini pentru fraudare sau alte acţiuni ce pot afecta sistemul Pay&Save.

Pay&Save are dreptul, în timp, să modifice Regulamentul de funcţionare.  
Pay&Save va face tot posibilul pentru a prezenta informaţii cât mai corecte şi actuale pe acestă pagină. Informaţiile şi înregistrările din această pagină sunt fără garanţie. Utilizatorii acestei pagini îşi asumă responsabilitatea pentru accesarea şi folosirea acesteia.

Pay&Save nu acordă nici o garanţie pentru folosirea incorectă, introducerea informaţiilor sau nefolosinţa acestei pagini. 
Toate fişierele, pozele, sunetele, prezentările sunt în totalitate proprietatea Pay&Save şi este strict interzisă folosirea, descărcarea parţiala sau totală, schimbarea , reproducerea totală sau parţială, traducerea, fără acordul în scris a lui Pay&Save.

Pentru nerespectarea celor de mai sus Pay&Save îşi rezervă dreptul de a exclude din sistemul de service persoanele în cauză.
Pentru folosirea, schimbarea datelor existente pe site în scopuri personale sau de altă natură, pentru introducerea altor servicii,informaţii pe cale electronică pe pagina web,care duc la alte oferte în sistemul World Wide Web, de către persoane neautorizate şi fără ştirea Pay&Save , nu va fi răspunzător Pay&Save . Modificările enumerate mai sus vor fi eliminate numai atunci când Pay&Save va avea cunoştinţă de acestea. Informaţii discriminatorii, rasiste sau de prost gust vor fi suspendate de Pay&Save fără informarea în prealabil. Pentru orice informaţii sau întrebări vă rugăm să ne contactaţi la adresa [email protected].  

S.C. International Loyal Transfe S.R.L.
Bld. Ștefan cel Mare nr. 202
Clădirea Kentford, et. 6, cod poștal MD- 2004
or. Chișinău, Rep. Moldova
Telefon: +373 67 66 0026

E-mail: [email protected]

Inregistrata la Camera Înregistrării de Stat cu Nr. De identificare de stat- codul fiscal 1013600037191

International Loyal Transfer SRL nu preiau nici un fel de garanție pentru actualitatea, corectitudinea,integralitatea, legitimitatea și/ sau calitatea informațiilor puse la dispoziție în situația în care toate acestea sunt cauzate de împrejurări obiective, neimputabile și care nu puteau fi prevăzute. Acest lucru este valabil și pentru toate produsele și serviciile oferite pe această pagină de internet, inclusive pentru descrierea produselor, a prețurilor precum și a informațiilor puse la dispoziție legate de partenerii contractuali ai Pay&Save. Erorile thnice, perturbările ale informațiilor cauzate de factori externi necontrolabili (atacuri informatice, viruși informatici etc.) și/ sau lucrările de întreținere precum și alte motive (de exemplu, relansarea paginii de internet) pot duce la întreruperi de acces mai lungi sau mai scurte. Pay&Save nu preia nici o garanție pentru utilitatea și accesibilitatea site-ului de internet.  

1.În principiu sunt excluse pretenţiile de răspundere împotriva Pay&Save, care se referă la daune materiale sau imateriale de orice fel, (ca de exemplu, câştig pierdut, obiective nerealizate, daunele pe baza datelor pierdute, pretenţii de îmbogăţire, costuri pentru avocaţi sau taxe de constituire a contractului) care au fost cauzate datorită folosirii informaţiilor oferite, respectiv datorită folosirii informaţiilor incomplete şi eronate, în măsura în care nu există din partea Pay&Save, nici un fel de dovadă pentru neglijenţă crasă sau vină intenţionată. Toate ofertele prezentate pe pagina de internet nu dau naştere implicit la obligaţii pecuniare sau de altă natură faţă de Pay7Save care îşi rezervă explicit dreptul, de a modifica, completa, şterge părţi ale site-ului sau întreaga ofertă fără o înştiinţare specială sau să sisteze definitiv sau parţial publicarea.

2. Este permis a se folosi această pagină de internet doar cu scopul de informare precum şi pentru scopuri particulare şi de afaceri. Întregul conţinut al acestui site este protejat de dreptul de autor. Acest lucru este valabil indiferent de faptul dacă conţinuturile sunt puse cu sau fără plată la dispoziţie. Nu este permisă multiplicarea, folosirea, închirierea, împrumutarea, publicarea sau un alt mod de folosire fără acordul scris explicit din partea Pay&Save. O încălcare a acestei interdicţii poate duce la consecvenţe legale, mai ales pe baza prevederilor în materie de etichetare, drept de autor şi de concurenţă. Pay&Save îşi rezervă explicit toate drepturile de autor, de marcă şi de utilizator asupra acestui site.

3. Pay&Save pune accent puternic asupra folosirii cu atenţie/grijă şi cu confidenţialitate/ discreţie a datelor personale. În măsura în care există în cadrul ofertei de internet posibilitatea de introducere a datelor personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese), are loc divulgarea acestor date, din partea utilizatorului, în mod explicit şi liber.


4. Această limitare de răspundere trebuie tratată ca parte a ofertei de internet. În măsura în care părţi sau anumite formulări ale acestui text nu ar mai corespunde, nu corespund sau nu corespund în întregime, celelalte părţi ale documentului, rămân, în conţinutul lor şi în valabilitatea lor neatinse de acestea.

5. De asemenea Pay&Save nu răspunde pentru conținuturi generate de către utilizatori, răspândite pe homepage-urile acestora. Pay&Save nu răspunde pentru prejudicii ce ar putea fi cauzate de aceste conținuturi. Orice persoană care a emis comentarii/evaluări de orice fel pe Homepage, este responsabilă personal pentru aceste contribuții, în calitate de autor. În cazul încălcării drepturilor terților, cauzatorul va exonera Pay&Save în totalitate de orice răspundere. Pay&Save își rezervă dreptul ca atunci când ia la cunoștință de conținuturi ilegale, contrare bunelor moravuri sau ce aduc atingere renumelui său, să le șteargă; în acest caz nu pot fi ridicate pretenții către Pay&Save.
 

6. SC International Loyal Transfer SRL, în calitate de companie partener ce se ocupă de dezvoltarea proiectului comun cu banca SC Moldova Agroindbank SA, proect de loialitate Pay&Save - bani înapoila fiecare cumpărătură, reamintește funcționarea cashbacku-lui care îl primiți atunci cînd:

- plata se efectuiază prin card bancar MAIB și terminal MAIB

- la acumularea cashbackului în suma de 29,9 LEI MLD din total cumpărături

- este transferat automat de 2 ori pe lună, în dățile de 5 și 25 a fiecarei luni