Pay&Save asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în condițiile legii Nr. 133 în 08.07.2011 și a prezentelor condiții generale și respectă dreptul membrilor săi cu privire la respectarea vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta obligație nu este operantă în cazul informațiilor dezvăluite de către membrul Pay&Save către persoane terțe sau în cazul informaţiilor care pot fi obţinute în mod deschis de orice persoană.

Pay&Save prelucrează datele cu caracter personal în condițiile legii, cu bună-credință și în scopuri legitime în vederea încheierii și realizării raporturilor dintre Pay&Save și membrii acestuia. Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se va întelege utilizarea, stocarea, afișarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea și/sau distribuirea de informații în intreg sistemul Pay&Save și partenerilor săi comerciali. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, orice deținător de card MAIB logat pe situl www.paysave.md, este de acord în mod explicit și fără echivoc ca Pay&Save să utilizeze datele cu caracter personal furnizate de către clientul fidel pe teritoriul Republicii Moldova, sa le transfere în străinătate către Pay&Save Holding și către partenerii comerciali Pay&Save.

Clientul înțelege și este de acord că manifestarea dreptului său de opoziție cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, manifestat printr-o cerere scrisă adresată Pay&Save, va vicia corect să informeze asupra activităților și parteneriatelor încheiate de Pay&Save cu partenerii săi comerciali și exonerează Pay&Save de orice răspundere în acest sens.

Scopul colectării datelor este: marketingul, publicitatea, servicii de comunicații electronice și informarea membrilor Pay&Save prin SMS și E-mail. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale și emiterea documentelor fiscale.

Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal poate fi accesată pe linkul: lex.justice.md