Moldova Sport International Business Company Welcome.md

START CONCURS!!!

După cum v-am promis și în această toamnă venim cu un premiu generos pentru participanții la concursul nostru.

Câștigă un certificat cadou  "O cina romantică la Rozmarin Cafe"   

                                                                                           

Concursul se desfășoară și este valabil pe pagina de socializare a Pay&Save (facebook)

  Regulile sunt simple :

1 Like pagina https://ro-ro.facebook.com/paysave.md/

2. Like pagina https://ro-ro.facebook.com/caferozmarin/

3. Like&Share (public) la aceasta postare

4. Eticheteaza in comentariu alte doua persoane!

Concursul se desfășoară în perioada din 22,10,2018- 31,10,2018, (10 (zece) zile calndaristice!

Bafta tuturor!

Regulamentul concursului câștigă un certificat cadou “O cină romantică la Rozmarin Cafe                 

1.ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1.Organizatorii concursului O cină romantică la Rozmarin Café  (în continuare denumită ”Campanie”) este ”International Loyal Transfer” SRL în colaborare cu Rozmarin Cafe, „Ana Sitnic” SRL (în continua re denumiți ”Organizatori”).

2.  TEMEIUL JURIDIC

2.1.Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002. nr. 82-86/661), Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.02.1994, nr.2/33). Legea nr. 749 – XIII din 23 februarie 1996 privind comerțul intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1966, nr.31 pag.318) și alte reglementări aplicabile.

3. LOCAȚIA  CAMPANIEI

3.1.Campania se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova în incinta cafenelei Rozmarin Cafe de pe adresa Bld. Stefan cel Mare nr. 202.                                                             

4. PERIOADA CAMPANIEI

4.1.Campania se va desfășura în perioada: 22.10.2018  – 31.10.2018

5. PARTICIPANȚII LA CAMPANIE

5.1.În cadrul Campaniei pot participa toate persoanele fizice, care au împlinit 18 ani pînă la începerea Campaniei, sunt posesorii unui buletin de identitate şi dețin permis de ședere/rezidență în Republica Moldova.

6. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

6.1.La promoţie vor participa toți doritorii care vor să câștige acest certificat cadou, care vor respecta cu strictețe regulile afișate online de către organizatori în perioada 22.10.2018  – 31.10.2018.

6.2. Câștigătorul va fi depistat prin extragere, efectuată cu ajutorul site-ului www.random.org. După ce aflăm câștigătorul va fi preluată legatura și înmânat cadoul.

7. FONDUL DE PREMIERE

7.1. Cetificatul cadou „O cină romantică la Rozmarin Cafe”  constituie o valoare de 500 Lei MDL

din partea Organizatorilor.

8. CONDIŢIILE DE STABILIRE A CÎŞTIGĂTORILOR

8.2. Cîștigătorul va fi denumit în data de 01 Noiembrie 2018.

8.3. În cazul în care cîștigătorul nu va satisface condițiile menţionate în punctul 6.1, al prezentului Regulament sau dacă nu se va prezenta în termenii indicați pentru a-și ridica premiul, va fi selectat un alt cîştigător din lista de rezervă.

8.4. Pe parcursul promoției o persoană poate cîștiga doar o singură dată.

8.5. Cadoul nu poate fi schimbat pe echivalentul în bani.

8.6. Cîștigătorul va fi contactat la telefon de către Organizator, îndată după selectarea lui. Dacă abonatul nu va fi disponibil în termen de trei zile lucrătoare din momentul denumirii lui ca cîștigător, premiul va fi acordat următorului pretendent din  lista de rezervă.

8.7. În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, numele şi fotografia cîștigătorului va fi publicat pe site-ul oficial al proiectului Pay&Save www.paysave.md  și în alte materiale promoționale.

8.8. Premiul va fi înmînat cîștigătorului la prezentarea unui act de identitate.

9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1.Organizatorul nu poartă nici o răspundere pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de oferirea premiilor, cu excepția impozitului reținut la sursa de plată aplicat individual,  ca parte a campaniilor publicitare, precum și impozitul pe veniturile din campaniile de publicitate pe care organizatorul promoției în calculează și îl transferă la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

10. LITIGII

10.1.Toate posibilele dispute apărute între Organizatori și participanții promoției vor fi rezolvate pe cale amiabilă, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1.Prin participarea la această promoție, participanții confirmă acordul lor de a se conforma dispozițiilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

11.2.Organizatorii promoției își rezervă dreptul ca în cazul situațiilor neprevăzute să fie admise ușoare abateri de la dățile de înmînare a premiilor.