Moldova Sport International Business Company Welcome.md

Esti în căutarea unui produs cosmetic? Dorești ceva calitativ și la un preț foarte BUN ?
Achită-ți cumpărăturile la magazinele Vizaje Nica cu orice card bancar de la Modlova Agroindbank și poti câștiga un Certificat CADOU.
Șansele de această dată sunt foarte mari deoarece avem pentru tine 10 certificate cadou. NU trebuie să faci nimic mai mult decât să achiți cumpărăturile cu cardul MAIB la partenerul Pay&Save- Vizaje Nica în perioada 15 Februarie - 15 Martie 2018. 
Pay&Save - Bani Înapoi și Certificate CADOU!

Regulamentul campaniei Pay&Save premiază din nou cu un certificat Vizaje- Nica cadou!

1.ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1.Organizatorii campaniei Pay&Save premiază din nou cu un certificat Vizaje- Nica cadou!(în continuare denumită ”Campanie”) este ”International Loyal Transfer” SRL în colaborare cu Vizaje- Nica SRL (în continuare denumiți ”Organizatori”).

2.  TEMEIUL JURIDIC

2.1.Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002. nr. 82-86/661), Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.02.1994, nr.2/33). Legea nr. 749 – XIII din 23 februarie 1996 privind comerțul intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1966, nr.31 pag.318) și alte reglementări aplicabile.

3. LOCAȚIA  CAMPANIEI

3.1.Campania se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova la toate rețelele de magazine Vizaje Nica.    4. PERIOADA CAMPANIEI

4.1.Campania se va desfășura în perioada: 15.02.2018  – 15.03.2018

5. PARTICIPANȚII LA CAMPANIE

5.1.În cadrul Campaniei pot participa toate persoanele fizice, care au împlinit 18 ani pînă la începerea Campaniei, sunt posesorii unui buletin de identitate şi dețin permis de ședere/rezidență în Republica Moldova.

6. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

6.1.La promoţie vor participa toți deținătorii de carduri bancare Moldova Agroindbank, care vor efectua cumpărături în orice punct comercial al rețelei de magazine Vizaje- Nica în perioada 15.02.2018  – 15.03.2018, achitând produsele cu cardul MAIB.

6.2. Vor fi selectate 10 (zece) persoane care vor avea cel mare cashback în rezultatul perioadei Campaniei, și vor primi cetificate cadouri în valoare a cîte 300Lei MDL fiecare.

7. FONDUL DE PREMIERE

7.1.Participanţii la Campanie pot cîştiga unul dintre cele 10 certificate cadou din partea Organizatorilor.

8. CONDIŢIILE DE STABILIRE A CÎŞTIGĂTORILOR

8.1.Cîștigătorii vor fi denumiți de către Organizatori în conformitate cu datele statistice ale plăților efectuate cu cardul de la Moldova Agroindbank în orice punct comercial al magazinelor Vizaje Nica.

8.2. Cîștigătorii vor fi denumiți în data de 20 Martie 2018.

8.3. În cazul în care cîștigătorul nu va satisface condițiile menţionate în punctul 6.1, al prezentului Regulament sau dacă nu se va prezenta în termenii indicați pentru a-și ridica premiul, va fi selectat un alt cîştigător din lista de rezervă.

8.4. Pe parcursul promoției o persoană poate cîștiga doar o singură dată.

8.5. Cadoul nu poate fi schimbat pe echivalentul în bani.

8.5. Cîștigătorul va fi contactat la telefon de către Organizator, îndată după selectarea lui. Dacă abonatul nu va fi disponibil în termen de trei zile lucrătoare din momentul denumirii lui ca cîștigător, premiul va fi acordat următorului pretendent din  lista de rezervă.

8.6. În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, numele şi fotografia cîștigătorului va fi publicat pe site-ul oficial al proiectului Pay&Save www.paysave.md  și în alte materiale promoționale.

8.7. Premiile vor fi înmînate cîștigătorilor la prezentarea unui act de identitate.

9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1.Organizatorul nu poartă nici o răspundere pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de oferirea premiilor, cu excepția impozitului reținut la sursa de plată aplicat individual,  ca parte a campaniilor publicitare, precum și impozitul pe veniturile din campaniile de publicitate pe care organizatorul promoției în calculează și îl transferă la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

10. LITIGII

10.1.Toate posibilele dispute apărute între Organizatori și participanții promoției vor fi rezolvate pe cale amiabilă, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1.Prin participarea la această promoție, participanții confirmă acordul lor de a se conforma dispozițiilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

11.2.Organizatorii promoției își rezervă dreptul ca în cazul situațiilor neprevăzute să fie admise ușoare abateri de la dățile de înmînare a premiilor.