Moldova Sport International Business Company Welcome.md

Cu ocazia frumoaselor sărbători de primăvară, am decis împreună cu partenerul comercial Pay&Save-  Gosh Shop Cosmetice să oferim și noi un prezent și anume șansa de a câștiga un Certificat Cadou în valoare de 300 Lei.

Condițiile concursului:

- Da-ți Follow/ Like la pagina noastră https://www.facebook.com/paysave.md/

- Da-ți Follow/ Like la pagina partenerului https://www.facebook.com/goshshop.cosmetice/ 

- Da-ți Share la postarea concursului!

Succes tuturor participanților!

* Concursul se va desfășura în perioada: 01.03.20 - 31.03.20

Prelungire perioada CONCURS!!! Detalii mai jos în ANEXA Nr.1 din Regulamentul Campaniei.

Regulamentul campaniei Câștigă un certificat cadou de la Gosh Shop Cosmetice. Întâmpină primăvara împreună cu Pay&Save!”.

Participă și tu la concurs.

Și poți câștiga un certificate în valoare de 300 lei oferit de către partenerul comercial Pay&Save - Gosh Shop Cosmetice.                                       

1.ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1.Organizatorii concursului Câștigă un certificat cadou de la partenerul comercial Gosh Shop Cosmetice. Întâmpină primăvara împreună cu Pay&Save!” (în continuare denumită ”Campanie”) este SC ”International Loyal Transfer” SRL în colaborare cu SC „Unicosmetix” SRL (în continuare denumiți ”Organizatori”).

2.  TEMEIUL JURIDIC

2.1.Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002. nr. 82-86/661), Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.02.1994, nr.2/33). Legea nr. 749 – XIII din 23 februarie 1996 privind comerțul intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1966, nr.31 pag.318) și alte reglementări aplicabile.

3. LOCAȚIA  CAMPANIEI

3.1.Campania se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova, în incinta centrului comerial Sun City, și anume magazinul Gosh Shop Cosmetice.                                                             

4. PERIOADA CAMPANIEI

4.1.Campania se va desfășura în perioada: 10.02.2020  – 08.03.2020, ora: 18:00

5. PARTICIPANȚII LA CAMPANIE

5.1.În cadrul Campaniei pot participa toate persoanele fizice, care au împlinit 18 ani pînă la începerea Campaniei, sunt posesorii unui buletin de identitate şi dețin permis de ședere/rezidență în Republica Moldova.

6. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

6.1.La promoţie vor participa toți cetățenii doritori, implicîndu-se și participînd online la desfășurarea concursului în perioada 10.02.2020  – 08.03.2020.

6.2. Va fi selectat 1 (unu/ una) persoană care a efectuat/ participat la condițiile concursului online în perioada concursului, și va primi  un certificate cadou în valoare de 300 lei oferit de partenerul Pay&Save- Gosh Shop Cosmetice.

6.3. Câștigătorul va fi depistat prin extragere, efectuată cu ajutorul site-ului www.random.org. După ce aflăm câștigătorul va fi preluată legatura și înmânat certifiatul cadou.

7. FONDUL DE PREMIERE

7.1.Participanţii la Campanie pot cîştiga un certificat cadou de la partenerul Pay&Save- Gosh Shop Cosmetice.

8. CONDIŢIILE DE STABILIRE A CÎŞTIGĂTORILOR

8.1.Cîștigătorul va fi denumit de către Organizatori în conformitate cu datele statistice ale concursului online.

8.2. Concursul se va desfășura în perioada 10.02.2020- 08.03.2020, ora 18:00.

       Extragerea Cîștigătorului (efectuată cu ajutorul site-ului www.random.org)  va fi denumit în data de        09 Martie 2020.  

8.3. În cazul în care cîștigătorul nu va satisface condițiile menţionate în punctul 6.1, al prezentului Regulament sau dacă nu se va prezenta în termenii indicați pentru a-și ridica premiul, va fi selectat un alt cîştigător din lista de rezervă.

8.4. Pe parcursul promoției o persoană poate cîștiga doar o singură dată.

8.5. Certificatul Cadou nu poate fi schimbat pe echivalentul în bani.

8.6. Cîștigătorul va fi contactat la telefon de către Organizator, îndată după selectarea lui. Dacă abonatul nu va fi disponibil în termen de trei zile lucrătoare din momentul denumirii lui ca cîștigător, premiul va fi acordat următorului pretendent din  lista de rezervă.

8.7. În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, numele şi fotografia cîștigătorului va fi publicat pe site-ul oficial al proiectului Pay&Save www.paysave.md  și în alte materiale promoționale.

8.8. Premiile vor fi înmînate cîștigătorilor la prezentarea unui act de identitate.

9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1.Organizatorul nu poartă nici o răspundere pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de oferirea premiilor, cu excepția impozitului reținut la sursa de plată aplicat individual,  ca parte a campaniilor publicitare, precum și impozitul pe veniturile din campaniile de publicitate pe care organizatorul promoției în calculează și îl transferă la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

10. LITIGII

10.1.Toate posibilele dispute apărute între Organizatori și participanții promoției vor fi rezolvate pe cale amiabilă, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1.Prin participarea la această promoție, participanții confirmă acordul lor de a se conforma dispozițiilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

11.2.Organizatorii promoției își rezervă dreptul ca în cazul situațiilor neprevăzute să fie admise ușoare abateri de la dățile de înmînare a premiilor.

 

ANEXA Nr.1

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI Câștigă un certificat cadou de la Gosh Shop Cosmetice. Întâmpină primăvara împreună cu Pay&Save!”.

Organizatorii au decis de comun modificarea punctului 4.1., cu privire la  prelungirea campaniei promoționale până la finele lunii Martie 2020 (adică până în data de 31.03.2020).

  1. Respectiv, se modifică și data denumirii câștigătorilo, punctul 8.2. din Regulament. Cîștigătorii vor fi denumiți în data de 31 Martie 2020.
  2. Restul punctelor din Regulment rămân neschimbate.