International Business Company Welcome.md Moldova Sport

‼️START Concurs‼
Câștigă unul din cele 10(zece ) seturi de voyage oferite de Vizaje-Nica!

Regulile sunt simple:
1.Like pagina https://www.facebook.com/paysave.md/
2.Like pagina https://www.facebook.com/VizajeNicaMD/
3.Continuă să faci cumpărături în magazinele Vizaje-Nica achitând cumpărăturile cu cardul bancar emis de Moldova Agroindbank!

Concursul este valabil in perioada 01.03.2019- 22.03.2019.
Succes tuturor!

Regulamentul campaniei Câștigă un set de voyage de la Vizaje- Nica. Întâmpină primăvara împreună cu Pay&Save!”.

Achită cu cardul MAIB

Obții CASHBACK

Și poți câștiga unul din cele 10 seturi de voyage oferite de VIZAJE –NICA!                                    

1.ORGANIZATORII CAMPANIEI

1.1.Organizatorii campaniei Câștigă un set de voyage de la Vizaje- Nica. Întâmpină primăvara împreună cu Pay&Save!” (în continuare denumită ”Campanie”) este ”International Loyal Transfer” SRL în colaborare cu Vizaje- Nica SRL (în continuare denumiți ”Organizatori”).

2.  TEMEIUL JURIDIC

2.1.Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.2002. nr. 82-86/661), Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03.01.92 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 28.02.1994, nr.2/33). Legea nr. 749 – XIII din 23 februarie 1996 privind comerțul intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1966, nr.31 pag.318) și alte reglementări aplicabile.

3. LOCAȚIA  CAMPANIEI

3.1.Campania se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova la toate rețelele de magazine Vizaje Nica.                                                         

4. PERIOADA CAMPANIEI

4.1.Campania se va desfășura în perioada: 01.03.2019  – 22.03.2019

5. PARTICIPANȚII LA CAMPANIE

5.1.În cadrul Campaniei pot participa toate persoanele fizice, care au împlinit 18 ani pînă la începerea Campaniei, sunt posesorii unui buletin de identitate şi dețin permis de ședere/rezidență în Republica Moldova.

6. MECANISMUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

6.1.La promoţie vor participa toți deținătorii de carduri bancare Moldova Agroindbank, care vor efectua cumpărături în orice punct comercial al rețelei de magazine Vizaje- Nica în perioada 01.03.2019  – 22.03.2019, achitând produsele cu cardul MAIB/terminal MAIB.

6.2. Vor fi selectate 10 (zece) persoane care au efectuat cumpărături la magazinele Vizaje-Nica în perioada Campaniei, și vor primi câte  un set de voyage cadou de la Vizaje- Nica (10 la număr)

ce conţin o cremă pentru ochi, 2 creme pentru faţă, o cremă pentru ochi şi una pentru corp, fiecare.

6.3. Câștigătorul va fi depistat prin extragere, efectuată cu ajutorul site-ului www.random.org. După ce aflăm câștigătorul va fi preluată legatura și înmânat cadoul.

7. FONDUL DE PREMIERE

7.1.Participanţii la Campanie pot cîştiga unul dintre cele 10 seturi de voyage cadou de la Vizaje- Nica

ce conţin o cremă pentru ochi, 2 creme pentru faţă, o cremă pentru ochi şi una pentru corp, fiecare, din partea Organizatorilor.

8. CONDIŢIILE DE STABILIRE A CÎŞTIGĂTORILOR

8.1(a).Cîștigătorii vor fi denumiți de către Organizatori în conformitate cu datele statistice ale plăților efectuate cu cardul de la Moldova Agroindbank în orice punct comercial al magazinelor Vizaje Nica.

8.1. Cîștigătorii vor fi denumiți în data de 25 Martie 2019.

8.2. În cazul în care cîștigătorul nu va satisface condițiile menţionate în punctul 6.1, al prezentului Regulament sau dacă nu se va prezenta în termenii indicați pentru a-și ridica premiul, va fi selectat un alt cîştigător din lista de rezervă.

8.3. Pe parcursul promoției o persoană poate cîștiga doar o singură dată.

8.4. Cadoul nu poate fi schimbat pe echivalentul în bani.

8.5. Cîștigătorul va fi contactat la telefon de către Organizator, îndată după selectarea lui. Dacă abonatul nu va fi disponibil în termen de trei zile lucrătoare din momentul denumirii lui ca cîștigător, premiul va fi acordat următorului pretendent din  lista de rezervă.

8.6. În conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, numele şi fotografia cîștigătorului va fi publicat pe site-ul oficial al proiectului Pay&Save www.paysave.md  și în alte materiale promoționale.

8.7. Premiile vor fi înmînate cîștigătorilor la prezentarea unui act de identitate.

9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1.Organizatorul nu poartă nici o răspundere pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de oferirea premiilor, cu excepția impozitului reținut la sursa de plată aplicat individual,  ca parte a campaniilor publicitare, precum și impozitul pe veniturile din campaniile de publicitate pe care organizatorul promoției în calculează și îl transferă la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul Fiscal al Republicii Moldova.

10. LITIGII

10.1.Toate posibilele dispute apărute între Organizatori și participanții promoției vor fi rezolvate pe cale amiabilă, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1.Prin participarea la această promoție, participanții confirmă acordul lor de a se conforma dispozițiilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

11.2.Organizatorii promoției își rezervă dreptul ca în cazul situațiilor neprevăzute să fie admise ușoare abateri de la dățile de înmînare a premiilor.

ANEXA Nr.1

LA REGULAMENTUL CAMPANIEI Câștigă un set de voyage de la Vizaje- Nica. Întâmpină primăvara împreună cu Pay&Save!”

  1. Organizatorii au decis de comun modificarea punctului 6.1., cu privire la  prelungirea campaniei promoționale cu 1 săptămâna, adica până în dt de 29.03.2019.
  2. Respectiv, se modifică și data denumirii câștigătorilo, punctul 8.1. din Regulament. Cîștigătorii vor fi denumiți în data de 01 Aprilie 2019.
  3. Restul punctelor din Regulment rămân neschimbate.