Pay & Save garantează respectarea drepturilor de consumator stabilite de legea nr.105-XV din 13.03.2003 şi anunţă membrii sistemului că în caz de apariţie a unei petiţii sau întrebări se pot adresa la:

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor din Republica Moldova
str. Alba Iulia 75 bloc-G, etajul 8,9
mun. Chişinău, MD 2027
Tel: 080028028, +373 22 741464
Fax: +373 22 218522
E-mail: [email protected]
Centrul pentru protecţia consumatorilor AO
str. Mihai Sadoveanu 24
mun. Chişinău, MD 2024
Tel: +373 22 482152

Legea cu privire la protecţia datelor cu character personal poate fi accesată pe linkul: lex.justice.md